Dlaczego Ashtanga? #2 Doshe

Dlaczego Ashtanga? #2 Doshe

Pięć żywiołów (vayu) łączy się w nas w różnych proporcjach. Z tego połączenia powstają trzy doshe, czyli konstytucje psycho-fizyczne. WHAT!?

Najprościej można je określić typami budowy ciała, choć charakterystyki poszczególnych dosh zawierają w sobie również cechy charakteru i usposobienie człowieka. W ten sposób wyróżniamy:

  • vata – powstałą z powietrza i eteru. Osoby ruchliwe, szczupłe o nerwowym usposobieniu.
  • pitta – łączącą ogień i wodę. Zadaniowiec zorientowany na cel, z bardziej muskularną i solidną budową ciała.
  • kapha – powstałą z ziemi i wody. Łagodny leniwiec, charakteryzujący się masywną budową ciała oraz powolnym usposobieniem i sposobem bycia.

Każdy ma w sobie wszystkie 3 doshe, ale najczęściej dominują dwie z nich. Ja jestem vata-pitta.

Jak to się ma do Ashtangi? Praktyka może zwiększać lub zmniejszać przewagę jednej z dosh. Szybkie tempo i wzmożona ruchliwość działa na vate. Skupienie i współzawodnictwo działa na pitte. Natomiast mała aktywność i uspokojenie wpływają na kaphe. Watro podkreślić, że zbyt duża przewaga jednej, kosztem dwóch pozostałych zaburza równowagę w naszym ciele. Mimo niezmienności sekwencji w ashtanga yodze w pewnym stopniu można dostosować praktykę, aby zrównoważyć poszczególne typy. Vata naturalnie odczywa zamiłowanie do vinyasy i dużej aktywności. Zwolnienie tempa, wydłużenie oddechu i drishti może przynieść korzyść temu typowi. Kapha raczej unika wszelkiej aktywności, więc skrócenie praktyki może być korzystne dla zrównoważenia tej doshy. Natomiast zwrócenia do wnętrza i koncentracja na drishti pomoże typowi pitta.

Co ciekawe zachodnia medycyna, również dokonała podziału, ze względu na typ budowy ciała. Są to ektomorficy, mezomorficy i endomorficy.

Doshe i vayu są silnie zakorzenione w ajurwedzie. To, co tu zawarłam to tylko mały fragmencik związanym z praktyką Ashtanga Yogi.