Dlaczego Ashtanga? #1 Vayu

Dlaczego Ashtanga? #1 Vayu

Świat wewnętrzny człowieka jest odzwierciedleniem świata zewnętrznego. Zgodnie z tym, możemy wyróżnić w naszym ciele 5 elementów zwanych vayu.
Są to oczywiście: ziemia, woda, ogień, powietrze i eter. Za każdym z żywiołów stoją konktetne struktury i procesy w ciele człowieka.
🌎 Ziemi (vayana-vayu) odpowiadają stabilne i twarde struktury czyli szkielet, mięśnie, stawy, chrząstki, paznokci itd. Obejmuje nogi i ręce.
🌊 Woda (apana-vayu) to wszystkie płyny w naszym ciele np. krew, ślina. Koncentruje się w obszarze miednicy i narządów rozrodczych.
🔥Ogień (samana-vayu) to procesy metaboliczne, trawienie pożywienia, ale i emocji. Koncentruje się w rejonie brzucha.
☁Powietrze (prana-vayu) wnika we wszystko, więc wyróżniamy tu m.in. takie procesy jak bicie serca, przepływy impulsów nerwowych. Koncentruje się w rejonie klatki piersiowej.
✴ Eter (udana-vayu) przenika wszystko. Występuje w pustych przestrzeniach w naszym ciele czyli usta, krtań, nos, płuca. Koncentruje się w obszarze głowy.

Jak to się ma do Ashtanga jogi? Praktyka powinna równoważyć każdy z pięciu żywiołów. Wprowadzać Stan Harmonii w nas. Tak, więc pozycje stojące silniej akcentują element ziemi, bo angażują szkielet, nogi i ręce. Skłony odpowiadają elementowi wody i są wychładzające. Pozycje siedzące w serii, powiązane z korpusem np. skręty są rozgrzewające i przerażające. Silnie akcentują element ognia. Vinyasa rozwija prane – energię życiową, czyli element powierza. Pozycje końcowe i odwrócone wiążą się z elementem eteru.
Praktyka ashtanga yogi łączy i równoważny wszystkie żywioły. 🙌💚