Ashtanga Yoga Practice and Workshop with Marque Garaux

*English below

To jedyna w swoim rodzaju okazja! Zapraszamy na pierwszy w Polsce warsztat z Marque Garaux, nauczycielem z II stopniem autoryzacji KPJAYI/SYC

Marque Garaux, weteran US Marine, wieloletni wspinacz skałkowy i ogólnie entuzjasta outdooru. Odkrył Ashtanga Yoga, szukając różnych sposobów na złagodzenie bólu w dolnej części pleców. Po zauważeniu niemal natychmiastowej fizycznej zmiany, Marque powoli zaczął dostrzegać również inne pozytywne zmiany zachodzące w jego życiu. Ponieważ w okolicy nie było nauczycieli Ashtangi, nie miał innego wyjścia, jak wstać wcześnie i ćwiczyć z żoną przed codziennymi pracami. W tym czasie Marque uczestniczył również w 200-godzinnym szkoleniu nauczycieli oraz kilku warsztatach i intensywnych szkoleniach, pogłębiając swoje zrozumienie tego pięknego systemu.

Jesienią 2014 roku Marque postanowił pójść w ślady nauczycieli, których najbardziej szanował i aplikował o możliwość praktykowania w K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute (KPJAYI). Marque został przyjęty i spędził pierwsze 2 miesiące 2015 roku w Mysore w Indiach, ucząc się pod okiem R. Sharatha Joisa. Od tej pierwszej podróży Marque ćwiczył z Sharathem podczas wielu podróży po USA, a także kilkakrotnie wracał do Indii i praktykował zarówno pod kierunkiem Sharatha, jak i Saraswati. Marque otrzymał tzw. blessing od Sharata jako autoryzowany nauczyciel poziomu II 12 grudnia 2017 r.

Marque i jego żona Sarah są właścicielami Great Lakes Ashtanga Yoga, która znajduje się na ośmiu zalesionych akrach w Genewie w stanie Ohio. Oferują pełny program Mysore, prywatne lekcje i warsztaty.
-------------------------------------------------------------------------------------------
KIEDY I GDZIE
21-23 października 2022
Stan Harmonii
ul. Marszałka Focha 10/8
Bydgoszcz, POLAND
-------------------------------------------------------------------------------------------
HARMONOGRAM

21.10.2022 PIĄTEK
17:30 – 19:00 LED CLASS
19:30 – 21:00 – Warsztat „Living between ease and effort” Życie między lekkością a zaangażowaniem.

Dharma Talk obejmie omówienie praktyki, tekstów filozoficznych, zaangażowania w praktykę i jak wszystkie te tematy odnoszą się do naszego codziennego życia. Możemy wykorzystać tę wiedzę, aby uzyskać większą jasność naszej ścieżki i naszego celu.

22.10.2022 SOBOTA
7:00 – 9:30 MYSORE CLASS ( ostatnie wejście o 8:00)
9:30 – 11:30 – przerwa i śniadanie. Czas żeby poznać się lepiej i porozmawiać.
12:00 – 14:00 – Warsztat „ Intelligent Backbends” Uzdrawiające aspekty praktyki wygięć kręgosłupa.

Sposób, w jaki poruszasz się dzisiaj, ma duży wpływ na sposób, w jaki będziesz się poruszać jutro. Przeciętna osoba każdego dnia zgina kręgosłup o wiele częściej niż wykonuje jego wyprost. Codzienne czynności i siła grawitacji działają na nas w bardzo powtarzalny sposób, z czasem powodując, że tkanki miękkie wzdłuż kręgosłupa słabną. W konsekwencji kręgosłup traci swoje naturalne krzywizny, a my pozostaniemy z przewlekłym bólem, zniechęcającym nas do jakiegokolwiek ruchu. Tego wszystkiego można uniknąć, jeśli nauczysz się przeciwdziałać świadomą i zrównoważoną praktyką jogi. Podczas warsztatu Marque wprowadzi uczestników w zagadnienia na temat anatomii, poda praktyczne wskazówki oraz odpowie na pytania.

23.10.2022 NIEDZIELA
7:00 – 9:30 MYSORE CLASS ( ostatnie wejście o 8:00)
9:30 – 11:30 – przerwa i śniadanie. Czas żeby poznać się lepiej i porozmawiać.
12:00 – 14:00 – Warsztat „The Strength and Grace of Vinyasa.” Anatomia i ćwiczenia służące osiągnięciu płynnych przejść między pozycjami.

Kluczem do bezwysiłkowego wyglądu vinyasy jest zrozumienie podstawowych zasad grawitacji i równowagi. Lata wspinaczki nauczyły Marque'a, że grawitacja zawsze działa na nasze fizyczne ciała. Nigdy nie odpoczywa. Aby stworzyć wrażenie nieważkości, musimy pracować ciężej i mądrzej. Podczas tego dwugodzinnego warsztatu Marque wyjaśni, jak dotrzeć do określonych grup mięśni, które są kluczowe do zbudowania solidnego fundamentu, na którym możemy balansować. Zrobimy wiele ćwiczeń, omówimy codzienne czynności pod kątem pracy z kluczowymi grupami mięśni. Będzie też czas na pytania i odpowiedzi.

Aby uczestniczyć w praktyce i warsztatach wystarczy znać połowę Pierwszej Serii ( do Navasany, wraz z sekwencją pozycji odwróconych).

Warsztaty odbywać się będą w języku angielskim. Istnieje możliwość tłumaczenia.

W przerwie między poranną praktyką mysore, a warsztatami jest opcja zamówienia wspólnego śniadania. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
INWESTYCJA:
750 zł – cena Early Bird do 31 sierpnia
850 zł – po 31 sierpnia

Gwarancją miejsca jest wpłata zaliczki 400 zł na poniższe konto:
Stan Harmonii Dorota Priebe-Kubiak
51 1140 2004 0000 3002 7894 2733

W tytule proszę wpisać: warsztat z Marque Garaux

Rezerwacje i zapisy:
Stan Harmonii Dorota Priebe-Kubiak
tel. 506 384 645
yoga@stanharmonii.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------
*This is a one-of-the-kind opportunity to practice yoga with Marque Garaux, authorized teacher level II of KPJAYI / SYC. We would like to invite you to the first workshop in Poland.
Marque Garaux, a US Marine Veteran, long-time rock climber, and overall outdoor enthusiast, discovered Ashtanga Yoga while seeking different ways to alleviate his lower back pain. After noticing an almost immediate physical change, Marque then slowly began to see other positive changes happening in his life as well. With no Ashtanga teachers in the area, he found himself with no choice but to get up early and practice with his wife before work every day. During this time Marque also attended a 200-hour teacher training and several Ashtangaworkshops and intensives to deepen his understanding of this beautiful system.
In the fall of 2014 Marque decided to follow in the footsteps of the teachers that he most respected and applied to study at the K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute (KPJAYI). Marque was accepted and spent the first 2 months of 2015 in Mysore, India learning under the guidance of R. Sharath Jois. Since that first trip, Marque has practiced with Sharath during multiple US tours and has also returned to India several times and has practiced under both Sharath and Saraswathi. Marque received the blessing as an Authorized Level 2 teacher from Sharath on December 12th, 2017 during his morning practice.
Marque and his wife Sarah are the owners of Great Lakes Ashtanga Yoga which is located on eight wooded acres in Geneva, Ohio. They offer a full Mysore program, private lessons, and workshops.
-------------------------------------------------------------------------------------------
WHEN AND WHERE
21st-23rd October 2022
Stan Harmonii
ul. Marszałka Focha 10/8
Bydgoszcz, POLAND
-------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDULE
21.10.2022 FRIDAY
5:30 – 7:00 pm LED CLASS
7:30 – 9:00 – Workshop „Living between ease and effort”

This Dharma talk will include a discussion of the practice, philosophical texts, the science of learning, and how all these topics relate to our everyday lives. We can use this knowledge to gain more clarity on our path and our purpose.

22.10.2022 SATURDAY
7:00 – 9:30 am MYSORE CLASS ( last enter 8:00am)
9:30 – 11:30 am – Break and breakfast. Time to talk and get better to know each other.
12:00 – 2:00 pm – Workshop „ Intelligent Backbends” The Healing Practice of Spinal Extension

The way you move today greatly affects the way you will move tomorrow. The average individual on any given day will move their spine into flexion far more than they will move it into extension. Our daily activities and gravity are moving us forward at such a highly repetitive rate that the soft tissues connected to the spine will inevitably weaken, at some point, the spine will lose its natural S curve, and we will be left with chronic pain that makes us want to move less and less. This is all avoidable if you learn to counter the movements of daily life with an intelligent and balanced yoga practice. Join Marque Garaux for an anatomical discussion, practical application, and Q and A.

23.10.2022 SUNDAY
7:00 – 9:30 am MYSORE CLASS ( last enter 8:00am)
9:30 – 11:30 am – Break and breakfast. Time to talk and get better to know each other.
12:00 – 2:00 pm – Workshop „The Strength and Grace of Vinyasa.” Anatomy, Drills, Q & A

The key to effortless looking strength is to understand the foundational rules of gravity and balance. A lifetime of climbing has taught Marque that gravity is always at work on our physical bodies. It never rests. To create the illusion of weightlessness, we must work harder and smarter. During this, 2-hour workshop Marque will explain how to target specific muscle groups that are key to building a solid foundation that we can balance. We will practice many drills including Marque’s daily essentials then followed by a Question and Answer period.
-----------------------------------------------------------------------------------------
INVESTMENT
750 zł –Early Bird price to 31th of August
850 zł – price after 31th of August

Registration and Payment Process:
The guarantee of the place is an advance payment of PLN 400 to the account below:
Stan Harmonii Dorota Priebe-Kubiak
PL51 1140 2004 0000 3002 7894 2733

Description: warsztat z Marque Garaux
Registration:
Stan Harmonii Dorota Priebe-Kubiak
tel. 506 384 645
yoga@stanharmonii.pl