Praktyka i warsztaty Ashtanga Yogi z Bianca Oliveira | BYDGOSZCZ

Praktyka i warsztaty Ashtanga Yogi z Bianca Oliveira | BYDGOSZCZ

*English below

Zapraszamy na praktykę Ashtanga Yogi oraz warsztaty z Biancą Oliveirą!

Bianca jest autoryzowaną nauczycielką II stopnia przez Paramaguru R. Sharath Jois (SYC w Mysore w Indiach). Jest to tradycyjna autoryzacja do nauczania całej Pierwszej i  Drugiej Serii. Na swoje pierwsze zajęcia jogi poszła w wieku 18 lat, kiedy jeszcze mieszkała w Brazylii, i poczuła głębokie połączenie z praktyką w ciele i duszy. W 2009 roku przeniosła się do USA, aby pracować, jako performerka dla RBBB Circus, a kilka lat później ziarno zasiane wiele lat wcześniej wykiełkowało i szczerze poczuła powołanie, aby poświęcić się praktyce jogi. Ukończyła swój pierwszy YTT w Boone, Karolina Północna. Uczyła w Karolinie Północnej od 2013 roku. Następnie zaczęła podróżować do Mysore w Indiach w 2015 roku i od tego czasu całkowicie poświęca swoje życie praktyce i studiowaniu Ashtanga Yogi. Przez lata Bianca uczyła w wielu różnych miejscach, w tym w USA, Polsce, Węgrzech, Belgii, Indiach, Ukrainie, Norwegii, Niemczech, Peru, Portugalii, Hiszpanii i wiele więcej. Jest także matką i naprawdę rozumie, jak obowiązki rodzinne i praktyka wpływają na siebie nawzajem. Jak dyscyplina, zaangażowanie, oddanie i poświęcenie są podstawą praktyki, a także nie przywiązywanie się do rezultatów. Jednocześnie będąc cały czas studentką jogi, z radością dzieli się wszystkimi korzyściami, jakie ta praktyka może wnieść w życie ludzi, zarówno na macie, jak i poza nią. Bianca obecnie prowadzi internetowy program Mysore, a także podróżuje po świecie, prowadząc warsztaty i wyprawy z jogą

——————————————————————————————-

KIEDY I GDZIE

12-14 lipca 2024

Stan Harmonii

ul. Marszałka Focha 10/8

Bydgoszcz, POLAND

——————————————————————————————-

HARMONOGRAM

12.07 PIĄTEK

17:00 – 18:30 OPEN Mysore class –  zajęcia nie zwierają się w programie warsztatu. Są otwarte dla wszystkich chętnych

Dla osób posiadających ważny karnet SH – 40 zł

Dla pozostałych chętnych  70 zł

zapisy tutaj : https://stanharmonii.pl/cennik-i-grafik

19:00 – 21:00 –  Warsztat „ Solar Fire” pielęgnowanie mocy i wewnętrznej siły

Ta praktyka ma pobudzić twój wewnętrzny ogień, zbudować silne poczucie ciepła, które odtruwa zarówno Twoje ciało, jak i umysł.

Cechą wyróżniającą metodę Ashtanga Jogi jest dodanie „vinyasy” pomiędzy każdą pozą. Tradycyjna vinyasa oznacza synchronizację oddechu z ruchem. Jednakże w praktyce ashtangi termin ten odnosi się do przejść między pozycjami. Ten warsztat będzie służyć jako podstawowe narzędzie do budowania siły przy przejściach, skokach do tyłu, przeskokach i utrzymywaniu równowagi ramion.

Wszystkie poziomy mile widziane. Dołącz do zabawy!!

13.07. SOBOTA

8:00 – 10:00  MYSORE CLASS

10:00 – 12:00 – przerwa i śniadanie. Czas żeby poznać się lepiej i porozmawiać.

12:00 – 14:00  – Warsztat  “ Strong and Bendy”

Teoria i praktyka na temat  technik budowania siły i większej elastyczności w stawach. Będą to warsztaty typu „dwa w jednym”. W pierwszej części będziemy pracować głęboko nad integracją siły górnej części ciała – ramion, barków i tułowia. Będziemy bawić się pozycjami takimi jak bakasana i bhujapidasana. W drugiej części będziemy otwierać ciało do pogłębiania wygięć do tyłu w bezpiecznym podejściu. Na koniec pranayama I relaks.

PRZERWA

16:00 – 18:00 warsztat „Yoga Theraphy, Paranayama and Relaxations Techniques”  Terapia jogą, techniki oddechowe i relaksacyjne

Naucz się nowych technik, które pomogą Tobie lub innym ludziom się zrelaksować

Po mocnej i wymagającej praktyce zmiękczymy, rozciągniemy i rozluźnimy za pomocą ruchów ciała i ćwiczeń oddechowych, aby uspokoić układ nerwowy, przynosząc poczucie głębokiego spokoju i relaksu w umyśle..

14.07.2024 NIEDZIELA

8:00-10:00 MYSORE CLASS

10:00 – 12:00 – przerwa i śniadanie. Czas żeby poznać się lepiej i porozmawiać.

12:00 – 14:00 – Warsztat „ Happy hips” podróż do nogi za głową

Otwarcie bioder oznacza szczęście, ponieważ centrum naszego ciała znajduje się w miednicy i to właśnie na biodrach gromadzi się najwięcej stresu i negatywnych emocji. Relaks i otwarcie bioder przynosi nam wolność i szczęście. Celem warsztatów jest zwiększenie mobilności oraz uzyskanie prostego dostępu do kręgosłupa i układu nerwowego.

Otwarty na wszystkie poziomy. Początkujący są mile widziani!

Warsztaty odbywać się będą w języku angielskim.

—————————————————————————————–

INWESTYCJA:

990 zł – cena przedsprzedaż ż warsztatu do 24.03.2024 ( oraz cena dla osób, które biorą udział w warsztacie z Marque Garaux organizowanym przez nas w kwietniu)

1125 zł – cena regularna po 24.03.2024

Możliwość uczestniczenia w jednym dniu:
piątek 500 zł
sobota 650 zł
niedziela 550 zł

Gwarancją miejsca jest wpłata zaliczki 500 zł. Płatność i zapisy w linku poniżej:

https://s.przelewy24.pl/vxbzxb5VHxmd

Kontakt:

Stan Harmonii Dorota Priebe-Kubiak

tel. 506 384 645

yoga@stanharmonii.pl

*Bianca is an Authorized Level II teacher by the Paramaguru R. Sharath Jois. It’s the traditional authorization to teach the full Primary and Intermediate sequences. She took her first yoga class at the age of 18 when she still lived in Brazil and felt a deep connection to the practice within body and soul. In 2009 she moved to USA to work as a performer for RBBB Circus and few years later the seed that was planted years ago sprouted and she sincerely felt the calling to dedicate herself to the practice of Yoga. She finished her first YTT in Boone,NC. She was teaching in North Carolina since 2013. She started traveling to Mysore, India in 2015 and since then has been dedicating her life entirely to the practice and studies of Ashtanga Yoga. Over the years, Bianca has taught in many different places including USA, Poland, Hungary, Belgium, India, Ukraine, Norway, Germany, Peru, Portugal, Spain and more.  She is also a mother and truly understand how family duties and practice affects one another. How discipline, commitment, devotion and dedication are the base of the practice and also the non attachments for results. Believing she is an eternal student of yoga, her joy is to share all the benefits this practice can bring to people’s lives, both on and off the mat. Bianca is currently teaching an online Mysore program and also traveling the world for workshops and retreats.

——————————————————————————————-

WHEN ANDWHERE

5-7.07.2024

Stan Harmonii

ul. Marszałka Focha 10/8

Bydgoszcz, POLAND

——————————————————————————————-

SCHEDULE

5.07.2024 FRIDAY

5:00 – 6:30 MYSORE CLASS as a open class not included in weekend program

7:00 – 9:00 – Workshop Solar Fire – Cultivating Power and Inner Strength:

Join this practice to stimulate your inner fire, build a powerful sense of heat that will detoxify your body and mind as well.

The distinguishing feature of the Ashtanga Yoga method is to include a “vinyasa” between each pose. Traditional vinyasa means coordination of breath to movement. However, in the Ashtanga practice the term refers to the jump back and jump through between the poses.

This practice will serve as a foundation tool to build strength for transitions, jump backs, jump throughs and arm balances.

All levels welcome. Come and play!!

6.07.2024 SATURDAY

8:00 – 10:00 am MYSORE CLASS

9:30 – 11:30 am – Break and breakfast. Time to talk and get better to know each other.

12:00 – 2:00 pm – Workshop  “Strong and Bendy” Learning and practicing techniques to create strength and deeper flexibility in the joints of the body.

This will be a two into one workshop, first part we will work deeply in the integration of upper body strength – arms, shoulder and core. We will play with positions like bakasana and bhujapidasana. Second part we will open the body for deepening backbends in a safe approach. Pranayama and relaxation included. (2h)

BREAK

4:00 – 06:00 pm Workshop “Yoga Theraphy, Paranayama and Relaxations Techniques::

Learn new techniques to help you or other people to relax

After a strong and demanding practice we will soften, stretch and release using body movements and breathing exercises to calm down the nervous system, bringing a sense of deep peace and relaxation in the mind.

 7.07.2024 SUNDAY

8:00 – 10:00 am MYSORE CLASS

10:00 – 12:00 am – Break and breakfast. Time to talk and get better to know each other.

12:00 – 2:00 pm – workshop” Happy Hips – Journey to Leg behind the head”:

Opening hips means happiness because the center of our body are in the pelvis and it’s on the hips where the most of stress and holding onto negative emotions accumulates. Relaxing and opening the hips bring us to freedom and happiness. The goal of the workshop is to increase the potential for movement and to have straight access to our spine and our nervous system.

Open to all levels. Begginers are welcomed!